พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

การถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 20…

Read More

VDO บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

26-08-2018 บรรยากาศฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี  หรือติดตาม…

Read More